Health Navigator

Projektdetaljer

Health Navigator är ledande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Man är inne i en expansiv fas och behövde en webbplats på den brittiska marknaden.

Webbplatsen är byggd i WordPress efter designmall samt responsivt anpassad. En hel del bildretuschering har också varit en primär del i projektet.

TILL HEMSIDAN